Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Henryk Hoser o prawie polskim i odebraniu kobiecie prawa do aborcji płodu bez mózgu przez Chazana

Henryk Hoser / PAP
Rok 2014 | Henryk Hoser (biskup warszawsko-praski):
Budzi zdumienie nadgorliwość władz wykonawczych, które nierzadko wykazują pobłażliwość i opieszałość w stosunku do nagannych czynów o dużo większym kalibrze, niż rzekome izolowanie pacjentki od informacji ogólnodostępnej, szczególnie w takim mieście jakim jest Warszawa (...)

Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli do zamanifestowania poparcia ściganemu profesorowi medycyny [Chazanowi - red.] i do solidarności z nim (twitter.com, 10.07.2014).

0 komentarze:

Prześlij komentarz