Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Episkopat: Konstytucja powinna odpowiadać chrześcijańskiej ideologii narodu i charakterowi plemiennemu

Choromański Klepacz Goździewicz biskupi episkopat 1947 Konstytucja watykanizacja
Zygmunt Choromański (trzyma gazetę), 
za nim (od lewej)
Michał  Klepacz i Hieronim Goździewicz.
fot. Stanisław Porębski
Rok 1990 | W innych podstawowych zagadnieniach z zakresu materii konstytucyjnej Episkopat Polski wyraził swoje stanowisko w memoriale z 1947 r. pt. "Katolickie postulaty konstytucyjne"*.

KATOLICKIE POSTULATY KONSTYTUCYJNE, Warszawa, 26.11.1947 r.

Rok 1947 | Konstytucja (...) powinna odpowiadać charakterowi plemiennemu i chrześcijańskiej ideologii narodu, a jej postanowienia powinny uwzględniać potrzeby kraju (...)

Następstwem wiary w [rzymskokatolickiego - red.] Boga jest uznanie jego woli, czyli praw Bożych w świecie (...) Państwo (...) nie jest arbitrem moralności, ani wyłącznym źródłem prawa, ani celem samo przez się, lecz częścią ładu moralnego ustanowionego przez Stwórcę dla dobra ludzkości. Boże prawo moralne jest wprawdzie ograniczeniem zakresu władzy państwowej, ale ograniczenie to nie jest ani ujmą, ani przeszkodą, lecz raczej moralną podbudową i zabezpieczeniem autorytetu państwowego (...)

Stąd postulaty katolickie:

  • 1) Konstytucja Rzeczypospolitej powinna wychodzić z założenia, że naturalnemu i pozytywnemu prawu moralnemu poddane jest zarówno jednostkowe życie obywateli jak i życie państwowe.
  • 2) Rzeczpospolita, jako społeczna i polityczna zbiorowość katolickiego narodu polskiego, powinna być w Konstytucji ujęta jako państwo chrześcijańskie, które uznaje Boga za władzę wszelkiego stworzenia, bierze udział w aktach czci Bożej i szanuje katolickie sumienie obywateli, ułatwiając im w zakresie swych zadań wyznawanie wiary i osiągnięcie celu ostatecznego.
(...)
  • 10) Konstytucja powinna zapewnić rodzinom katolickim chrześcijańskie wychowanie dzieci i udzielanie tymże nauki religii w szkołach publicznych, jak i prywatnych.

(...) Państwo odnosi z działalności Kościoła wielkie korzyści pośrednie, zwłaszcza w dziedzinie moralności prywatnej i publicznej. Korzyści te są tym wydatniejsze, im zgodniejsza jest współpraca obu władz (...) Z narodem i my Biskupi pragniemy, by odbudowa Rzeczypospolitej dokonała się bez błędów w założeniach i w wykonaniu. Najważniejsze zaś widoki powodzenia będzie miała rekonstrukcja wtedy, gdy gruntować się będzie nie na piasku lotnych doktryn, lecz na opoce wiecznych praw moralności - z pomocą i błogosławieństwem nieśmiertelnego Władcy czasów.

Z ramienia Biskupów polskich

bp Zygmunt Choromański
Sekretarz Episkopatu

[Katolickie postulaty konstytucyjne, 26.11.1947źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012]


******

* Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji, 16.06.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

1 komentarz: Leave Your Comments

  1. a co z tą częścią narodu, która nie wyznaje chrześcijańskiej ideologii? Czyżby watykańskie plemię zaczynało być na wyginięciu więc pcha łapy w konstytucję, żeby ratować swoją dupę?

    OdpowiedzUsuń