Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Episkopat: Powinna powstać ustawa gwarantująca nauczanie i wychowanie młodzieży zgodnie z wartościami chrześcijańskimi

Episkopat jest zadowolony
z katechizacji w szkole (1991)
fot. AP / Salvatore Laporta
Rok 1991 | Episkopat:

Konferencja bardzo wysoko oceniła osiągnięcia pierwszego od przeszło trzydziestu lat, roku nauczania religii w szkołach. Biskupi wyrazili uznanie dla odpowiedzialności rodziców, młodzieży i dzieci oraz dla wszystkich nauczających, zwłaszcza zaś księży, którzy w tym roku uczyli nieodpłatnie.

Biskupi wyrażają przekonanie, że poczynając od nowego roku szkolnego ustalenia instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 1990 roku znajdą właściwy wyraz w ustawie gwarantującej pełne respektowanie wartości chrześcijańskich w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia.

[Komunikat z 246. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 02.05.1991 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012]

0 komentarze:

Prześlij komentarz