Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Jerzy Stroba: Związki zawodowe i RPO działają na szkodę Państwa, opłacanie katechizacji przez Kościół "uderzyłoby w katolików"


Rok 1992 | Arcybiskup Jerzy Stroba stwierdził, iż Kościół czuje się odpowiedzialny za przyszłość społeczeństwa i państwa. Odpowiada za klimat panujący w kraju. Zdaniem arcybiskupa istnieje wiele działań, które godzą w pracę społeczeństwa, pracę Kościoła, tym samym raniąc samo społeczeństwo i państwo.

Władze kościelne a demokracja

O szkodliwości związków zawodowych


Zwrócił uwagę na podważanie autorytetów osób i instytucji tak państwowych, jak i kościelnych. Wskazał na skutki ataków na najwyższych dostojników państwa i Kościoła i na uderzanie w takie podstawowe instytucje, jak małżeństwo, rodzina, a nawet intymność życia. Wspomniał o problemie stosunku do pracy, strajku. Wyraził pogląd, iż przeżyły się w obecnej formie takie instytucje, jak np. związki zawodowe, które dziś występują przeciw własnemu społeczeństwu.

O szkodliwości działań Rzecznika Praw Obywatelskich


Innym przykładem jest postępowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który broniąc praw komunistycznych występuje przeciw Kościołowi i przeciwko prawom społeczeństwa [Strobie nie podoba się to, że RPO, prof. Ewa Łętowska, skierowała do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie MEN o wprowadzeniu katechezy do szkół - red.].

Władze kościelne a katecheza 

Finansowanie katechezy


(...) Zwrócił również uwagę na skomplikowany aspekt społeczny opłacania nauczycieli religii w szkołach. Rozporządzenie [Ministerstwa Edukacji Narodowej - red.] mówi bowiem o szkole jako o organizatorze lekcji religii, jeśliby jednak za naukę miał płacić Kościół, uderzyłoby to w katolików, a więc w społeczeństwo.

(Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej, 10.09.1992 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011)

[Wszystkie śródtytuły pochodzą od redakcji]

0 komentarze:

Prześlij komentarz