Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Podjęto temat wprowadzenia katechezy do szkół publicznych (Komisja Wspólna Rządu RP i Episkopatu)

Prezydent RP Lech Kaczyński dekoruje
Ignacego Tokarczuka Orderem Orła Białego
(03.05.2006)
Rok 1990 | Komisja określiła zakres i tematykę swoich prac. Uznano, że istnieje potrzeba współdziałania przy rozwiązywaniu problemów prawnych i technicznych związanych ze zmianą ustawy o edukacji narodowej. Podjęto problem powrotu religii do szkół i w związku z tym zadeklarowano wzajemną pomoc przy pełniejszym wykorzystaniu budynków szkolnych i katechetycznych (...)

Podkreślono znaczenie, jakie może mieć aktywny udział duchownych w kształtowaniu nowego demokratycznego systemu władz lokalnych.

***

Stronę Rządu RP reprezentowali:
minister-szef Urzędu Rady Ministrów Jacek Ambroziak - współprzewodniczący Komisji,
minister zdrowia i opieki społecznej Andrzej Kosiniak-Kamysz,
minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń,
minister edukacji narodowej Henryk Samsonowicz,
dyrektor generalny Biura do Spraw Wyznań Marek Pernal - sekretarz Komisji.

Stronę Kościoła rzymskokatolickiego reprezentowali:
biskup przemyski Ignacy Tokarczuk - współprzewodniczący Komisji,
biskup gdański Tadeusz Gocłowski,
biskup płocki Zygmunt Kamiński,
biskup pomocniczy siedlecki i zastępca sekretarza Episkopatu Alojzy Orszulik,
sekretarz pomocniczy Konferencji Episkopatu ks. Edward Sobieraj - sekretarz Komisji.

***

(Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej, 18.05.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011).

0 komentarze:

Prześlij komentarz