Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Stanisław Gądecki o Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Stanisław Gądecki
/ fot. Piotr Skórnicki /Agencja Gazeta
Rok 2014 | Stanisław Gądecki (arcybiskup poznański, przewodniczący episkopatu):

Kościół, potępiając stanowczo stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy wobec kogokolwiek, wyraża stanowczą dezaprobatę wobec niektórych zapisów tej konwencji. Definiuje ona płeć jedynie jako zjawisko społeczno-kulturowe.

Konsekwencją tej ratyfikacji byłoby dostosowanie polskiego prawa, edukacji oraz życia społecznego i rodzinnego do założeń ideologii, która nie uwzględnia różnic występujących między kobietą i mężczyzną. Pod pozorem równego traktowania Polacy utraciliby prawo do ochrony elementarnej wartości naturalnej i chrześcijańskiej zarówno w życiu społecznym, jak i prywatnym (gazeta.pl, 03.05.2014).

0 komentarze:

Prześlij komentarz