Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Biskupi: Chcemy współpracy Państwa i Kościoła, a nie rozdziału

Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Obraz Jana Matejki (1891)

Rok 1991 | Episkopat:

(...) W związku z dwusetną rocznicą Konstytucji 3 Maja przypomniano kontekst historyczny, religijny i kościelny Ustawy Rządowej sprzed dwóch wieków. Uznano jej niezwykłe znaczenie w historii Narodu podkreślając, że głos Kościoła i Episkopatu był obecny ilekroć podejmowano trud stanowienia praw, którymi miał kierować się cały Naród [tak, głos biskupów rzymskokatolickich był obecny przy pracach nad Konstytucją 3 Maja - ale, czego episkopat pod koniec XX w. nie mówi, solidna część biskupów wyrażała wówczas swój sprzeciw wobec Konstytucji - red.].

Zabierając obecnie głos na ten temat, w związku z przygotowywanym projektem nowej Konstytucji, Biskupi opowiadają się zarówno za autonomią, jak i za współpracą Państwa i Kościoła w służbie osobie ludzkiej. Zasady tej współpracy zostały sformułowane w Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym (...)

Biskupi zwrócili uwagę, iż sformułowana w naszej powojennej przeszłości w sposób ogólnikowy zasada rozdziału Państwa i Kościoła prowadziła w praktyce do bolesnych następstw (...).

[Komunikat z 246. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 02.05.1991 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012]

0 komentarze:

Prześlij komentarz