Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Episkopat chce wpisać do Konstytucji RP katechezę w szkole oraz zakaz aborcji i rozpowszechniania 'treści niemoralnych'

krzyż szkoła księża katecheza 1990 konstytucja biskupi episkopat aspekt

Rok 1990 | Episkopat:

Podstawowym zadaniem ustawodawcy powinno być potwierdzenie w normach konstytucyjnych przyrodzonych i niezbywalnych praw: osoby, wspólnot ludzkich oraz wspólnoty obywateli państwa.

Nauka Kościoła [rzymskokatolickiego - red.] postrzega bowiem człowieka nie jako egoistyczną jednostkę, wolną od więzów społecznych (...)

Istotnym zagadnieniem jest przedstawienie w tekście konstytucji klarownej klasyfikacji praw przyrodzonych (...)


Osoba:
  • prawo do życia od chwili poczęcia (...)
  • wolność sumienia i wyznań religijnych
  •  wolność wyrażania myśli, poglądów i uczuć
  • wolność uzewnętrzniania i praktykowania obrzędów religijnych
  • prawo do tożsamości i autonomii moralnej - niezbędnym korelatem tego zapisu powinny być zakazy rozpowszechniania treści niemoralnych oraz obraźliwych oraz określenie obowiązków państwa w tej dziedzinie (...)
  • prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, zwłaszcza prawo do pobierania przez ich dzieci nauki religii w szkole (...)

Wspólnoty ludzi:
(rodzina, wspólnoty narodowe i etniczne, wyznaniowe, samorządowe, społeczne, polityczne i pracownicze)
  • (...) prawdo do samodzielnego zarządzania swoimi sprawami - prawo wspólnoty do dobrego imienia (...)

Wspólnota obywateli państwa:
  • (...) prawo do świadczeń publicznych na rzecz społeczeństwa ze strony osób i wspólnot (...)

Przedstawiony wyżej katalog nie jest zamknięty (...)


Źródło: Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji, 16.06.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 20120 komentarze:

Prześlij komentarz