Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Episkopat: Należy wyłączyć z konstytucji formułę o rozdziale Kościoła katolickiego od Państwa

Episkopat sprzeciwił się 
konstytucyjnemu rozdziałowi
Kościoła katolickiego od Państwa
fot. Koalicja Postęp i Świeckość
Rok 1990 | Episkopat:

Konstytucyjne uregulowanie stosunków między Państwem a Kościołem katolickim winno zostać oparte na zasadach wzajemnego poszanowania, suwerenności i niezależności oraz zdrowego współdziałania dla dobra wspólnego, czyli tworzenia tych warunków życia społecznego, dzięki którym osoba, rodzina i zrzeszenie mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją doskonałość.

Podstawowe wartości, w imię których Kościół spełnia swoją misję oraz zasadnicze cele realizowane przez państwo są w istocie swej komplementarne.  Z tego punktu widzenia należy szczególnie mocno zaakcentować konieczność współdziałania Państwa i Kościoła katolickiego, u podstaw którego leży dobro osoby będącej w naszych warunkach w ogromnej większości członkiem obu tych wspólnot jednocześnie.

Z tych też względów należy wyłączyć z konstytucji formułę o rozdziale Kościoła katolickiego od Państwa. Budzi ona negatywne skojarzenia dla dominacji Państwa nad Kościołem ponadto jest nieprecyzyjna, może bowiem prowadzić do pominięcia tych wartości, o których piszemy (...)


[Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicznych nowej konstytucji, 16.06.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012]

1 komentarz: Leave Your Comments

  1. o ile w ogóle nie popieram instytucji państwa, ani tym bardziej kościoła, to akurat w tym przypadku należałoby wzmocnić formułę rozdziału państwa i kościoła i posłać konkordat na śmietnik historii.

    OdpowiedzUsuń