Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Adam Lepa: Katolicy w mediach mają ewangelizować

biskup Lepa Łódź
Adam Lepa
fot. Krzysztof Szymczak
Rok 2014 | Adam Lepa (biskup łódzki):

Refleksja nad „wszechobecnością” mediów z konieczności prowadzi do pytania o udział katolików pracujących w mediach w dziele ewangelizacji. (...)

90 proc. mediów w Polsce znajduje się w rękach środowisk liberalnych i lewicowych. Najwłaściwszą odpowiedzią na tę sytuację powinna być taka aktywność katolików, która prowadziłaby do upowszechnienia mediów katolickich oraz do tworzenia nowych... (naszdziennik.pl, 29.09.2014).

1 komentarz: Leave Your Comments