Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Rząd i Episkopat uznały katechezę za źródło podstawowych wartości w procesie wychowania (Komisja Wspólna Rządu RP i Episkopatu)

Tadeusz Mazowiecki, premier RP w 1990 roku
fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA
Rok 1990| (...) Komisja Wspólna omówiła problem miejsca nauki religii w systemie oświatowym. Komisja stoi na stanowisku, że katechizacja dzieci i młodzieży niesie ze sobą podstawowe wartości etyczne i moralne w procesie wychowania. Z tego powodu uznano za niezbędne, by państwowe placówki oświatowe zapewniły możliwość pobierania nauki religii przez wszystkich uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie, gwarantując jednocześnie wolność sumienia i wyznania obywateli (...)

Wyrażono przekonanie o potrzebie szybkiego powołania ordynariatu polowego.

(Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej, 27.06.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011).

0 komentarze:

Prześlij komentarz