Jeden naród, jeden Kościół, jedno sumienie

.

Rząd i Episkopat zaaprobowały instrukcję MEN wprowadzającą katechezę do szkół (Komisja Wspólna Rządu RP i Episkopatu)

Rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego
fot. Jerzy Gumowski / AG
Rok 1990 | (...) Komisja Wspólna wyraziła aprobatę dla "Instrukcji dotyczącej powrotu nauczania religii do szkół w roku szkolnym 1990/91" wypracowanej przez powołaną podkomisję i wydaną przez ministra edukacji narodowej.

Instrukcja jasno określa znaczenie religii w naszym systemie edukacji i podkreśla prawa rodziców, uzależniając nauczanie religii od ich woli. W tym znaczeniu religia nie jest szkolnym przedmiotem obowiązkowym.

Komisja Wspólna apeluje do młodzieży, rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i katechetów, aby w duchu instrukcji kształtowali atmosferę tolerancji i poszanowania ludzi o odmiennych przekonaniach. 

(Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej, 20.08.1990 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011).

0 komentarze:

Prześlij komentarz